Samen maken we het verschil! Soms is het niet gemakkelijk om een opleiding te vinden die je op weg helpt naar een diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs. Leren Werkt! biedt unieke tweedekanstrajecten en trajecten voor anderstaligen aan. Deze leertrajecten zijn een samenwerking van verschillende opleidingsverstrekkers. Samen hebben we deze trajecten ontwikkeld om te beantwoorden aan de noden van cursisten, de arbeidsmarkt of de regio.

Ben je werkzoekend en heb je geen diploma secundair onderwijs? Onze tweedekanstrajecten bieden je de kans om een beroep te leren èn tegelijk een diploma secundair onderwijs te halen. Dit door een samenwerking van de VDAB en het Volwassenenonderwijs. Met dit 1-jarig traject sta je sterker in je schoenen op de arbeidsmarkt en versterk je je kans op promotie en een vast contract!

Ken je niet voldoende Nederlands maar wil je toch een Vlaamse diploma? Onze trajecten voor anderstaligen bereiden je voor om een Vlaams diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs te behalen. Door intensief Nederlands te combineren met andere vakken, ben je klaar om hiermee te starten!

Kortom, met Leren Werkt! maken we samen het verschil!

In de kijker

05.02 Onderwijsdiploma via VDAB erg in trek!

Vlaanderen telt 239.567 werkzoekenden. Een stijgend aantal onder hen probeert via de VDAB een onderwijsdiploma te halen. 

05.02 ESF-ambassadeur 2015!

L4-Volwassenenonderwijs is eind januari voor haar project 'Leren Werkt!' uitgeroepen tot ESF-ambassadeur!

13.05 Succesvol Leren Werkt evenement georganiseerd op 6 juni

In 2011 startte VDAB en het volwassenenonderwijs uit de regio Leuven-Hageland-Tervuren met unieke opleidingstrajecten waarbij cursisten een beroepsopleiding combineren met algemene