U bent hier

In de kijker

05.02 Onderwijsdiploma via VDAB erg in trek!

Vlaanderen telt 239.567 werkzoekenden. Een stijgend aantal onder hen probeert via de VDAB een onderwijsdiploma te halen. 

Zo’n diploma halen kan door de Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten (OKOT) te volgen. De uitkering wordt tijdens het traject behouden. 

05.02 ESF-ambassadeur 2015!

L4-Volwassenenonderwijs is eind januari voor haar project 'Leren Werkt!' uitgeroepen tot ESF-ambassadeur!

ESF bekroont hiermee drie organisaties die via een ESF-instrument een uitmuntende methodiek of instrument ontwikkelden om de arbeidsmarkt in Vlaanderen te versterken. 

 

13.05 Succesvol Leren Werkt evenement georganiseerd op 6 juni

In 2011 startte VDAB en het volwassenenonderwijs uit de regio Leuven-Hageland-Tervuren met unieke opleidingstrajecten waarbij cursisten een beroepsopleiding combineren met algemene vorming.

19.12 Laaggeschoolde Vlaamse jongeren hebben dubbel zoveel kans op werkloosheid

Voornamelijk laaggekwalificeerde jongeren geraken moeilijk weg uit de werkloosheid. Zij hebben in Vlaanderen 2,2 keer meer kans om werkloos te zijn dan hoger geschoolde jongeren. Die kloof is bij de grootste van Europa, zo blijkt uit een rapport van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE).

09.12 Kom proeven van industrie op 17 december!

Je diploma secundair onderwijs behalen via een beroepsspecifieke opleiding? Onmogelijk denk je? 

24.10 Zonder diploma geen job in deze crisistijden!

De groeiende complexiteit van het werkaanbod laat weinig ruimte voor zij die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen, zo waarschuwt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

18.09 Een op vijf jongeren zonder diploma naar arbeidsmarkt in Mechelen

Een op de vijf jongeren in Mechelen heeft geen diploma middelbaar onderwijs.

17.09 Één op vijf Gentse leerlingen zonder diploma uit school

Eén op de vijf Gentse leerlingen verlaat het onderwijs zonder een diploma op zak.

17.09 Meer dan kwart Antwerpse jongeren verlaat school zonder diploma

Maar liefst 28 procent van de Antwerpse jongeren verlaat het onderwijs zonder diploma.

26.06 Diploma is buffer tegen crisis

Wie goed geschoold is, is beter beschermd tegen de crisis. Dat blijkt uit het OESO-rapport "Education at a Glance 2013".