Leren Werkt! is de samenwerking tussen het Volwassenenonderwijs en de VDAB.

Deze website vindt zijn oorsprong in de samenwerking tussen de VDAB en L4-Volwassenenonderwijs in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Samen hebben we een nieuwe tweedekansleerweg gecreëerd voor kortgeschoolde werkzoekenden. Langs dit kanaal willen we onze onze expertise en ervaringen delen met het brede werkveld en zelf geïnspireerd worden.

Leren Werkt! is een referentiepunt voor samenwerking tussen de VDAB en het volwassenenonderwijs.

We zijn overtuigd dat samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt nieuwe kansen creëert én een win-win creëert voor beiden.

Leren Werkt! wil dan ook inspireren, motiveren en informeren rond competentie- en talentontwikkeling door volwassenen met perspectief op de arbeidsmarkt. Dit door informatie en kennis over concrete initiatieven van onderuit te delen en netwerkmogelijkheden te bieden.

We nodigen iedereen dan ook uit om actief gebruik te maken van dit platform.

Registreer je nu!

Inloggen

In de kijker

21.03 Documentatie studienamiddag 16 maart 2016 online
07.05 TKO-opendeurdag in Heverlee

Komt u regelmatig in contact met klanten die op zoek zijn naar een job, maar geen diploma secundair onderwijs hebben?

05.02 Onderwijsdiploma via VDAB erg in trek!

Vlaanderen telt 239.567 werkzoekenden. Een stijgend aantal onder hen probeert via de VDAB een onderwijsdiploma te halen.